Sassuma Arnaa (Havets Moder)

Sassuma Arnaa (Havets Moder) er titlen på den performancerække som jeg har lavet sammen med kunstneren Jessie Kleemann og digteren Niels Lyngsø. Værket består i dels en live-version og i et videoværk. Det tematiserer den grønlandske myte om Havets Moder, vel at mærke i en intenst musikalsk og spirituel version, hvori Niels Lyngsøs musikalske kompositioner danner baggrund for min vokalperformance og Jessie Kleemanns kropslige udfoldelser.

En af intentionerne med Sassuma Arnaa i denne vores version er at pege på mytologiske fællestræk kulturerne imellem.

Værket blev første gang opført ved åbningen af lydkunst-udstillingen Horizonic i Hveragerdi (IS) 2012. Siden har det været vist i Liverpool (UK), Ystad (SV) Caen (FR) og Nuuk (GR).

Billeder Hveragerdi

Billeder Ystad

Billeder Liverpool

Billeder Caen

 
 
This text will be replaced