Sassumaarnaa, Liverpool

‹~

I Liverpool optrådte vi ved åbningen af Liverpool Biennial 2012. Jessie Kleemann var inviteret som kunstner på den nordatlantiske pavillon. Her viste hun bl.a. Sassuma Arnaa, vores fælles video-værk.

Fotos: © Mark McNulty